Audemars Piguet

Showing all 19 results

Nhãn hiệu: Audemars Piguet Máy: Nhật Dòng sản phẩm: Royal Oak Selfwinding Kiểu máy:Pin Kích cỡ:  Nam: 39mm Nữ: 33mm Độ dày: Nam: 7mm Nữ: 6mm Trọng lượng: Chất liệu vỏ: Thép không gỉ Chất liệu dây: Thép không gỉ Chất liệu kính: Mineral Glass (Kính khoáng) – Chống va đập Độ chịu nước: 3 ATM Bảo hành máy: 12 tháng Bảo hành Pin: Trọn đời
5,600,000
Nhãn hiệu: Audemars Piguet Máy: Nhật Dòng sản phẩm: Royal Oak Selfwinding Kiểu máy:Pin Kích cỡ:  Nam: 39mm Nữ: 33mm Độ dày: Nam: 7mm Nữ: 6mm Trọng lượng: Chất liệu vỏ: Thép không gỉ Chất liệu dây: Thép không gỉ Chất liệu kính: Mineral Glass (Kính khoáng) – Chống va đập Độ chịu nước: 3 ATM Bảo hành máy: 12 tháng Bảo hành Pin: Trọn đời
5,600,000
Nhãn hiệu: Audemars Piguet Máy: Nhật Dòng sản phẩm: Royal Oak Chronograph Kiểu máy: Pin (Quartz) Kích cỡ: 41mm Độ dày: 10.8mm Trọng lượng: Chất liệu vỏ: Thép không gỉ Chất liệu dây: Da Chất liệu kính: Mineral Glass (Kính khoáng) – Chống va đập Độ chịu nước: 3 ATM Bảo hành máy: 12 tháng Bảo hành Pin: Trọn đời
2,800,000
Nhãn hiệu: Audemars Piguet Máy: Nhật Dòng sản phẩm: Diamond Kiểu máy: Automatic Kích cỡ:47.2mm x 53.9mm Độ dày: 14mm Trọng lượng: Chất liệu vỏ: Thép không gỉ Chất liệu dây: Thép không gỉ Chất liệu kính: Mineral Glass (Kính khoáng) – Chống va đập Độ chịu nước: 3 ATM Bảo hành máy: 12 tháng Bảo hành Pin: Trọn đời
2,800,000
Nhãn hiệu: Audemars Piguet Máy: Nhật Dòng sản phẩm: Diamond Kiểu máy: Automatic Kích cỡ: 47.1mm x 51.9mm Độ dày: 14mm Trọng lượng: Chất liệu vỏ: Thép không gỉ Chất liệu dây: Cao su/ Thép không gỉ Chất liệu kính: Mineral Glass (Kính khoáng) – Chống va đập Độ chịu nước: 3 ATM Bảo hành máy: 12 tháng Bảo hành Pin: Trọn đời
2,800,000
Nhãn hiệu: Audemars Piguet Máy: Nhật Dòng sản phẩm: Diamond Kiểu máy: Automatic Kích cỡ: 47.1mm x 51.9mm Độ dày: 14mm Trọng lượng: Chất liệu vỏ: Thép không gỉ Chất liệu dây: Cao su Chất liệu kính: Mineral Glass (Kính khoáng) – Chống va đập Độ chịu nước: 3 ATM Bảo hành máy: 12 tháng Bảo hành Pin: Trọn đời
2,800,000
Nhãn hiệu: Audemars Piguet Máy: Nhật Dòng sản phẩm: Diamond Kiểu máy: Automatic Kích cỡ: 47.1mm x 51.9mm Độ dày: 14mm Trọng lượng: Chất liệu vỏ: Thép không gỉ Chất liệu dây: Cao su Chất liệu kính: Mineral Glass (Kính khoáng) – Chống va đập Độ chịu nước: 3 ATM Bảo hành máy: 12 tháng Bảo hành Pin: Trọn đời
2,800,000
Nhãn hiệu: Audemars Piguet Máy: Nhật Dòng sản phẩm: Diamond Kiểu máy: Automatic Kích cỡ: 46mm x 51.1mm Độ dày: 12.2mm Trọng lượng: Chất liệu vỏ: Thép không gỉ Chất liệu dây: Cao su Chất liệu kính: Mineral Glass (Kính khoáng) – Chống va đập Độ chịu nước: 3 ATM Bảo hành máy: 12 tháng Bảo hành Pin: Trọn đời
2,800,000
Nhãn hiệu: Audemars Piguet Máy: Nhật Dòng sản phẩm: Diamond Kiểu máy: Automatic Kích cỡ: 46mm x 51.1mm Độ dày: 12.2mm Trọng lượng: Chất liệu vỏ: Thép không gỉ Chất liệu dây: Cao su Chất liệu kính: Mineral Glass (Kính khoáng) – Chống va đập Độ chịu nước: 3 ATM Bảo hành máy: 12 tháng Bảo hành Pin: Trọn đời
2,800,000
Nhãn hiệu: Audemars Piguet Máy: Nhật Dòng sản phẩm: Diamond Kiểu máy: Automatic Kích cỡ: 45.6mm x 51.1mm Độ dày: 12.2mm Trọng lượng: Chất liệu vỏ: Thép không gỉ Chất liệu dây: Cao su Chất liệu kính: Mineral Glass (Kính khoáng) – Chống va đập Độ chịu nước: 3 ATM Bảo hành máy: 12 tháng Bảo hành Pin: Trọn đời
2,800,000
Nhãn hiệu: Audemars Piguet Máy: Nhật Dòng sản phẩm: Diamond Kiểu máy: Automatic Kích cỡ: 45.6mm x 51.1mm Độ dày: 12.2mm Trọng lượng: Chất liệu vỏ: Thép không gỉ Chất liệu dây: Cao su Chất liệu kính: Mineral Glass (Kính khoáng) – Chống va đập Độ chịu nước: 3 ATM Bảo hành máy: 12 tháng Bảo hành Pin: Trọn đời
2,800,000
Nhãn hiệu: Audemars Piguet Máy: Nhật Dòng sản phẩm: Royal Oak Selfwinding Kiểu máy: Automatic Kích cỡ: 41mm Độ dày: 9.8mm Trọng lượng: Chất liệu vỏ: Thép không gỉ Chất liệu dây: Thép không gỉ Chất liệu kính: Mineral Glass (Kính khoáng) – Chống va đập Độ chịu nước: 3 ATM Bảo hành máy: 12 tháng Bảo hành Pin: Trọn đời
2,800,000
Nhãn hiệu: Audemars Piguet Máy: Nhật Dòng sản phẩm: Royal Oak Selfwinding Kiểu máy: Automatic Kích cỡ: 41mm Độ dày: 9.8mm Trọng lượng: Chất liệu vỏ: Thép không gỉ Chất liệu dây: Thép không gỉ Chất liệu kính: Mineral Glass (Kính khoáng) – Chống va đập Độ chịu nước: 3 ATM Bảo hành máy: 12 tháng Bảo hành Pin: Trọn đời
2,800,000
Nhãn hiệu: Audemars Piguet Máy: Nhật Dòng sản phẩm: Royal Oak Offshore CHRONOGRAPH Kiểu máy: Pin Kích cỡ: 42mm Độ dày: 14.22mm Trọng lượng: Chất liệu vỏ: Thép không gỉ Chất liệu dây: Cao su Chất liệu kính: Mineral Glass (Kính khoáng) – Chống va đập Độ chịu nước: 3 ATM Bảo hành máy: 12 tháng Bảo hành Pin: Trọn đời
5,800,000
Nhãn hiệu: Audemars Piguet Máy: Nhật Dòng sản phẩm: Royal Oak Offshore CHRONOGRAPH Kiểu máy: Automatic Kích cỡ: 42mm Độ dày: 14.22mm Trọng lượng: Chất liệu vỏ: Thép không gỉ Chất liệu dây: Cao su Chất liệu kính: Mineral Glass (Kính khoáng) – Chống va đập Độ chịu nước: 3 ATM Bảo hành máy: 12 tháng Bảo hành Pin: Trọn đời
6,500,000
Nhãn hiệu: Audemars Piguet Máy: Nhật Dòng sản phẩm: ROYAL OAK CONCEPT Kiểu máy: Pin Kích cỡ: 47.9mm x 54.2mm Độ dày: 13.5mm Trọng lượng: Chất liệu vỏ: Thép không gỉ Chất liệu dây: Cao su Chất liệu kính: Mineral Glass (Kính khoáng) – Chống va đập Độ chịu nước: 3 ATM Bảo hành máy: 12 tháng Bảo hành Pin: Trọn đời
3,500,000
Nhãn hiệu: Audemars Piguet Máy: Nhật Dòng sản phẩm: ROYAL OAK CONCEPT Kiểu máy: Pin Kích cỡ: 47.9mm x 54.2mm Độ dày: 13.5mm Trọng lượng: Chất liệu vỏ: Thép không gỉ Chất liệu dây: Cao su Chất liệu kính: Mineral Glass (Kính khoáng) – Chống va đập Độ chịu nước: 3 ATM Bảo hành máy: 12 tháng Bảo hành Pin: Trọn đời
1,100,000
Nhãn hiệu: Audemars Piguet Máy: Nhật Dòng sản phẩm: ROYAL OAK CONCEPT Kiểu máy: Pin Kích cỡ: 47.9mm x 54.2mm Độ dày: 13.5mm Trọng lượng: Chất liệu vỏ: Thép không gỉ Chất liệu dây: Cao su Chất liệu kính: Mineral Glass (Kính khoáng) – Chống va đập Độ chịu nước: 3 ATM Bảo hành máy: 12 tháng Bảo hành Pin: Trọn đời
1,100,000
Nhãn hiệu: Audemars Piguet Máy: Nhật Dòng sản phẩm: ROYAL OAK Kiểu máy: Pin Kích cỡ: 45mm x 40.1mm Độ dày: 12.8mm Trọng lượng: Chất liệu vỏ: Thép không gỉ Chất liệu dây: Cao su Chất liệu kính: Mineral Glass (Kính khoáng) – Chống va đập Độ chịu nước: 3 ATM Bảo hành máy: 12 tháng Bảo hành Pin: Trọn đời
2,300,000

Showing all 19 results