Blancpain

Showing all 6 results

Nhãn hiệu: Blancpain Máy: Nhật Dòng sản phẩm : Máy pin Kích cỡ: 43mm Độ dày: 11mm Trọng lượng: Trọng lượng:  Chất liệu vỏ: Thép không gỉ Chất liệu dây: Da nhân tạo Chất liệu kính: Kính khoáng Độ chịu nước: 3 ATM Bảo hành máy: 12 tháng Bảo hành Pin (dầu máy): Trọn đời
1,800,000
Nhãn hiệu: Blancpain Máy: Nhật Dòng sản phẩm : Máy cơ Kích cỡ: 40mm Độ dày: 11mm Trọng lượng: Trọng lượng:  Chất liệu vỏ: Thép không gỉ Chất liệu dây: Da nhân tạo Chất liệu kính: Kính khoáng Độ chịu nước: 3 ATM Bảo hành máy: 12 tháng Bảo hành Pin (dầu máy): Trọn đời
1,800,000
Nhãn hiệu: Blancpain Máy: Nhật Dòng sản phẩm: Fifty Fathoms 2016 Kích cỡ: 48.3mm x 43.2mm Độ dày: 11mm Trọng lượng: Trọng lượng:  Chất liệu vỏ: Thép không gỉ Chất liệu dây: Thép không gỉ Chất liệu kính: Kính khoáng Độ chịu nước: 3 ATM Bảo hành máy: 12 tháng Bảo hành Pin (dầu máy): Trọn đời
1,800,000
Nhãn hiệu: Blancpain Máy: Nhật Dòng sản phẩm: Fifty Fathoms 2016 Kiểu máy: Pin (Quartz) Kích cỡ: 48.3mm x 43.2mm Độ dày: 11mm Trọng lượng: Chất liệu vỏ: Thép không gỉ Chất liệu dây: Thép không gỉ Chất liệu kính: Kính khoáng Độ chịu nước: 3 ATM Bảo hành máy: 12 tháng Bảo hành Pin (dầu máy): Trọn đời
1,800,000
Nhãn hiệu: Blancpain Máy: Nhật Dòng sản phẩm: Fifty Fathoms 2016 Kiểu máy: Pin (Quartz) Kích cỡ: 48.3mm x 43.2mm Độ dày: 11mm Trọng lượng: Chất liệu vỏ: Thép không gỉ Chất liệu dây: Vải Chất liệu kính: Kính khoáng Độ chịu nước: 3 ATM Bảo hành máy: 12 tháng Bảo hành Pin (dầu máy): Trọn đời
1,800,000
Nhãn hiệu: Blancpain Máy: Nhật Dòng sản phẩm: Fifty Fathoms 2016 Kiểu máy: Pin (Quartz) Kích cỡ: 48.3mm x 43.2mm Độ dày: 11mm Trọng lượng: Chất liệu vỏ: Thép không gỉ Chất liệu dây: Thép không gỉ Chất liệu kính: Kính khoáng Độ chịu nước: 3 ATM Bảo hành máy: 12 tháng Bảo hành Pin (dầu máy): Trọn đời
1,800,000

Showing all 6 results