Richard Mille

Showing all 14 results

Nhãn hiệu: Richard Mille Máy: Nhật Dòng sản phẩm: Kiểu máy: Tự động Kích cỡ: 35mm Độ dày: 14mm Trọng lượng: Chất liệu vỏ: Thép không gỉ Chất liệu dây: Cao su Chất liệu kính: Saphire Độ chịu nước: 3 ATM Bảo hành máy: 12 tháng Bảo hành Pin (hoặc lau dầu máy): Trọn đời
6,500,000
Nhãn hiệu: Richard Mille Máy: Nhật Dòng sản phẩm: RM 057 Kiểu máy: Tự động Kích cỡ: 35mm Độ dày: 14mm Trọng lượng: Chất liệu vỏ: Thép không gỉ Chất liệu dây: Cao su Chất liệu kính: Saphire Độ chịu nước: 3 ATM Bảo hành máy: 12 tháng Bảo hành Pin (hoặc lau dầu máy): Trọn đời
6,500,000
Nhãn hiệu: Richard Mille Máy: Nhật Dòng sản phẩm: RM Kiểu máy: Bán tự động Kích cỡ: 50mm x 42.7mm Độ dày: 14.55mm Trọng lượng: Chất liệu vỏ: Thép không gỉ Chất liệu dây: Cao su Chất liệu kính: Saphire Độ chịu nước: 3 ATM Bảo hành máy: 12 tháng Bảo hành Pin (hoặc lau dầu máy): Trọn đời
6,500,000
Nhãn hiệu: Richard Mille Máy: Nhật Dòng sản phẩm: RM 057 Kiểu máy: Tự động Kích cỡ: 50mm x 42.7mm Độ dày: 14.55mm Trọng lượng: Chất liệu vỏ: Thép không gỉ Chất liệu dây: Cao su Chất liệu kính: Saphire Độ chịu nước: 3 ATM Bảo hành máy: 12 tháng Bảo hành Pin (hoặc lau dầu máy): Trọn đời
6,500,000
Nhãn hiệu: Richard Mille Máy: Nhật Dòng sản phẩm: RM 057 Kiểu máy: Tự động Kích cỡ: 50mm x 42.7mm Độ dày: 14.55mm Trọng lượng: Chất liệu vỏ: Thép không gỉ Chất liệu dây: Cao su Chất liệu kính: Saphire Độ chịu nước: 3 ATM Bảo hành máy: 12 tháng Bảo hành Pin (hoặc lau dầu máy): Trọn đời
6,500,000
Nhãn hiệu: Richard Mille Máy: Nhật Dòng sản phẩm: RM 057 Kiểu máy: Tự động Kích cỡ: 50mm x 42.7mm Độ dày: 14.55mm Trọng lượng: Chất liệu vỏ: Thép không gỉ Chất liệu dây: Cao su Chất liệu kính: Saphire Độ chịu nước: 3 ATM Bảo hành máy: 12 tháng Bảo hành Pin (hoặc lau dầu máy): Trọn đời
6,500,000
Nhãn hiệu: Richard Mille Máy: Nhật Dòng sản phẩm: RM 27-02 Kiểu máy: Tự động Kích cỡ: 47.77mm x 39.70mm Độ dày: 12.25 Trọng lượng: Chất liệu vỏ: Thép không gỉ Chất liệu dây: Cao su Chất liệu kính: Saphire Độ chịu nước: 3 ATM Bảo hành máy: 12 tháng Bảo hành Pin (hoặc lau dầu máy): Trọn đời
6,500,000
Nhãn hiệu: Richard Mille Máy: Nhật Dòng sản phẩm: RM 27-02 Kiểu máy: Tự động Kích cỡ: 47.77mm x 39.70mm Độ dày: 12.25 Trọng lượng: Chất liệu vỏ: Thép không gỉ Chất liệu dây: Cao su Chất liệu kính: Saphire Độ chịu nước: 3 ATM Bảo hành máy: 12 tháng Bảo hành Pin (hoặc lau dầu máy): Trọn đời
6,500,000
Nhãn hiệu: Richard Mille Máy: Nhật Dòng sản phẩm: RM 07-01 Kiểu máy: Tự động Kích cỡ: 45.66mm x 31.4mm Độ dày: 11.85mm Trọng lượng: Chất liệu vỏ: Thép không gỉ Chất liệu dây: Cao su Chất liệu kính: Saphire Độ chịu nước: 3 ATM Bảo hành máy: 12 tháng Bảo hành Pin (hoặc lau dầu máy): Trọn đời
5,000,000
Nhãn hiệu: Richard Mille Máy: Nhật Dòng sản phẩm: RM 07-01 Kiểu máy: Tự động Kích cỡ: 45.66mm x 31.4mm Độ dày: 11.85mm Trọng lượng: Chất liệu vỏ: Thép không gỉ Chất liệu dây: Cao su Chất liệu kính: Saphire Độ chịu nước: 3 ATM Bảo hành máy: 12 tháng Bảo hành Pin (hoặc lau dầu máy): Trọn đời
5,000,000
Nhãn hiệu: Richard Mille Máy: Nhật Dòng sản phẩm: RM 07-01 Kiểu máy: Tự động Kích cỡ: 45.66mm x 31.4mm Độ dày: 11.85mm Trọng lượng: Chất liệu vỏ: Thép không gỉ Chất liệu dây: Cao su Chất liệu kính: Saphire Độ chịu nước: 3 ATM Bảo hành máy: 12 tháng Bảo hành Pin (hoặc lau dầu máy): Trọn đời
5,000,000
Nhãn hiệu: Richard Mille Máy: Nhật Dòng sản phẩm: RM 61-01 Kiểu máy: Tự động Kích cỡ: 46.8mm x 48.8mm Độ dày: 11mm Trọng lượng: 135g Chất liệu vỏ: Thép không gỉ Chất liệu dây: Cao su Chất liệu kính: Kính khoáng chống va đập Độ chịu nước: 3 ATM Bảo hành máy: 12 tháng Bảo hành Pin (hoặc lau dầu máy): Trọn đời
3,500,000
Nhãn hiệu: Richard Mille Máy: Nhật Dòng sản phẩm: RM 60-01 Kiểu máy: Pin Kích cỡ: 44,3 mm x 52mm Độ dày: 15 mm Trọng lượng: 135g Chất liệu vỏ: Thép không gỉ Chất liệu dây: Cao su Chất liệu kính: Kính khoáng chống va đập Độ chịu nước: 3 ATM Bảo hành máy: 12 tháng Bảo hành Pin: Trọn đời
3,800,000
Nhãn hiệu: Richard Mille Máy: Nhật Dòng sản phẩm: RM Kiểu máy: Pin Kích cỡ: 46.8mm x 48.8mm Độ dày: 11mm Trọng lượng: 135g Chất liệu vỏ: Thép không gỉ Chất liệu dây: Cao su Chất liệu kính: Kính khoáng chống va đập Độ chịu nước: 3 ATM Bảo hành máy: 12 tháng Bảo hành Pin: Trọn đời
1,500,000

Showing all 14 results