US NAVY

Showing all 8 results

Nhãn hiệu: US NAVY Máy: Nhật Dòng sản phẩm: Sport Kiểu máy: Pin (Quartz) Kích cỡ: 48mm Độ dày: Trọng lượng: Chất liệu vỏ: Thép không gỉ Chất liệu dây: Vải Chất liệu kính: Kính khoáng Độ chịu nước: 3 ATM Bảo hành máy: 1 năm Bảo hành Pin: Trọn đời
900,000
Nhãn hiệu: US NAVY Máy: Nhật Dòng sản phẩm: Sport Kiểu máy: Pin (Quartz) Kích cỡ: 48mm Độ dày: Trọng lượng: Chất liệu vỏ: Thép không gỉ Chất liệu dây: Cao su Chất liệu kính: Kính khoáng Độ chịu nước: 3 ATM Bảo hành máy: 1 năm Bảo hành Pin: Trọn đời
900,000
Nhãn hiệu: US NAVY Máy: Nhật Dòng sản phẩm: Sport Kiểu máy: Pin (Quartz) Kích cỡ: 48mm Độ dày: Trọng lượng: Chất liệu vỏ: Thép không gỉ Chất liệu dây: Vải Chất liệu kính: Kính khoáng Độ chịu nước: 3 ATM Bảo hành máy: 1 năm Bảo hành Pin: Trọn đời
900,000
Nhãn hiệu: US NAVY Máy: Nhật Dòng sản phẩm: Sport Kiểu máy: Pin (Quartz) Kích cỡ:  48mm Độ dày: Trọng lượng: Chất liệu vỏ: Thép không gỉ Chất liệu dây: Vải Chất liệu kính: Kính khoáng Độ chịu nước: 3 ATM Bảo hành máy: 1 năm Bảo hành Pin: Trọn đời
900,000
Nhãn hiệu: US NAVY Máy: Nhật Dòng sản phẩm: Sport Kiểu máy: Pin (Quartz) Kích cỡ:  48mm Độ dày: Trọng lượng: Chất liệu vỏ:  Chất liệu dây: Cao su Chất liệu kính: Kính khoáng Độ chịu nước: 3 ATM Bảo hành máy: 1 năm Bảo hành Pin: Trọn đời
900,000
Nhãn hiệu: US NAVY Máy: Nhật Dòng sản phẩm: Sport Kiểu máy: Pin (Quartz) Kích cỡ:  43.8mm Độ dày: Trọng lượng: Chất liệu vỏ: Thép không gỉ Chất liệu dây: Vải Chất liệu kính: Kính khoáng Độ chịu nước: 3 ATM Bảo hành máy: 06 tháng Bảo hành Pin: Trọn đời
800,000
Nhãn hiệu: US NAVY Máy: Nhật Dòng sản phẩm: Sport Kiểu máy: Pin (Quartz) Kích cỡ:  43.8mm Độ dày: 11mm Trọng lượng: Chất liệu vỏ: Thép không gỉ Chất liệu dây: Vải Chất liệu kính: Kính khoáng Độ chịu nước: 3 ATM Bảo hành máy: 06 tháng Bảo hành Pin: Trọn đời
800,000
Nhãn hiệu: US NAVY Máy: Nhật Dòng sản phẩm: Sport Kiểu máy: Pin (Quartz) Kích cỡ:  43.8mm Độ dày: 11mm Trọng lượng: Chất liệu vỏ: Thép không gỉ Chất liệu dây: Vải Chất liệu kính: Kính khoáng Độ chịu nước: 3 ATM Bảo hành máy: 06 tháng Bảo hành Pin: Trọn đời
800,000

Showing all 8 results